Thông tin về Ngũ hành thổ sinh mộc

Cách thắp hương đúng để xua đuổi vận xui trong nhà

Muốn xua đuổi vận xui, chúng ta cần biết cách thắp hương đúng chuẩn. Nhưng có nhiều bạn chưa biết cách thắp hương một cách

Đặc tính Thổ trong phong thủy

Thổ là “Giá tường”. Trồng trọt là giá, thu hoạch là tường. Thổ có chắc năng nuôi dưỡng vạn vật, sinh hoá, tàng nạp chính

Đặc tính Mộc trong phong thủy

Mộc là: “Khúc trực”. Khúc là cong gập; trực là thẳng, duỗi ra. Chính vì vậy mà Mộc có thể có đặc tính vươn ra