Ngày xuất hành tốt mới nhất

Загрузка...

No Image

Xem ngày giờ xuất hành là việc rất đối với mỗi người khi có dự định đi làm ăn xa. Hay để công việc quan trọng khác. ...

Bảng tính ngày xuất hành tốt nhất

Hai và Tám

2 – Lưu Niên

Ba và Chín

3 – Tốc Hỷ *

Tư và Mười

4 – Xích K ...

Các ngày “Vãng vong” tránh xuất hành, động thổ
Tháng Giêng tránh ngày Dần
Tháng Hai tránh ngày Tị
Tháng Ba tránh ngày Thân
Tháng Tư tránh ngày Hợi
Tháng Nă ...