Ngày tam nương có cưới được không mới nhất

Загрузка...

Các ngày “Tam nương” (xấu), dễ bị thua thiệt trong buôn bán

Ngày Tam nương được xem là ngày xấu vì thế mọi người không nên tiến hành các công việc quan trọng như động thổ, xây n ...

Ngày tam nương
Ngày Tam Nương là gì?

Ngày tam nương (tam nương nhật ) theo tín ngưỡng dân gian Trung Quốc là những ngày rất xấu. Do đ ...