Nằm mơ thấy sư tử cắn mới nhất

Nằm mơ thấy sư tử báo hiệu điều gì?

– Thấy sư tử là có ngờ vực.

– Nhốt được sư tử là địa vị vững vàng, thêm nhiều tiền bạc.

̵ ...