Thông tin về Luật nhân quả là có thật

Hãy từ bỏ nghề sát sinh

Phật dạy rằng, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. Hãy

Nhờ bố thí mới cứu được mạng

Từ Bi là gì ? Như đã giải thích trong phần nhập đề trên đây, Từ bi không phải vỏn vẹn là một “đức tính”

Luân hồi, Tái sinh là gì?

Chúng ta lúc sinh tiền tạo nhân gì, thì khi chết rồi, nghiệp lực dẫn dắt tinh thần đến chỗ nó thọ báo không sai.

Luân hồi và ý nghĩa

Thế nào là luân hồi? Luân hồi (Samsàra): Là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả

Vai trò của Linh hồn trong sự luân hồi tái sinh

Luân Hồi, Tái Sinh Là Gì? Luân hồi hay tái sinh là sự chuyển hóa sự sống của một sinh vật qua nhiều kiếp theo

Linh hồn có hay không?

Cho đến nay, nhiều người vẫn cho là có sự tồn tại của linh hồn và khi con người chết đi, nhưng phần hồn thì

Tìm hiểu về đại bi tâm và đại bi thần chú

Chú đại bi là gì? Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh

Đặc điểm nhận biết một người đã tu từ kiếp trước

Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có liên quan đến nghiệp quả kiếp này hoặc kiếp trước của mình.Một nghiệp được gây ra hoặc

12 luật nhân quả trong cuộc đời

Nhân quả là gì? Nhân quả theo chữ Hán có nghĩa là hạt giống và bông trái. Ở đây chúng ta nên hiểu nghĩa nhân