Luận giải lá số tử vi mới nhất

Загрузка...

Xem bói tử vi trọn đời 12 con giáp

Vận mệnh của con người là điều không một ai biết trước. Tuy nhiên xem bói tử vi trọn đời sẽ các thông tin tổng quát ...

Luận giải về học hàm, học vị, tước vị

Từ xa xưa đến nay việc dùng các từ học hàm, học vị, tước vị kèm theo Tên Họ và Tên là có.

Cách viết các trường ...

Luận giải về tên hiệu

“Tên hiệu” thường được gọi tắt là Hiệu, người ta thường viết trước cả Họ và Tên. Ví dụ: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc hay Tử ...

Tên tự được hiểu như thế nào?

“Tên tự” khái niệm mà người xưa dùng. Có thể nói như ngày nay ta dùng bí danh. Nó khác ở chỗ ngày nay nhiều khi người ...