Thông tin về Hướng kê giường ngủ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1972 Nhâm Tý

Hướng kê giường tuổi Nhâm Tý 1972 Năm sinh dương lịch: 1972 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Tý – Quẻ mệnh: Khảm Thủy- Ngũ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1974 Giáp Dần

Hướng kê giường tuổi Giáp Dần 1974 – Năm sinh dương lịch: 1974 – Năm sinh âm lịch: Giáp Dần – Quẻ mệnh: Cấn Thổ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1975 Ất Mão

Hướng kê giườngTuổi 1975 Ất Mão Quẻ mệnh: Đoài Kim – Ngũ hành: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn) – Thuộc Tây Tứ Mệnh, nhà

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

Hướng kê giường người sinh năm 1977 – Năm sinh dương lịch: 1977 – Năm sinh âm lịch: Đinh Tỵ – Quẻ mệnh: Khôn Thổ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

Hướng kê giường tuổi Mậu Ngọ – Năm sinh dương lịch: 1978 – Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ – Quẻ mệnh: Tốn Mộc –

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

Hướng kê giường Tuổi Kỷ Mùi 1979 Quẻ mệnh: Chấn Mộc: – Năm sinh dương lịch: 1979 – Năm sinh âm lịch: Kỷ Mùi – Quẻ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1981 Tân Dậu

Hướng kê giường tuổi Tân Dậu 1980 – Năm sinh dương lịch: 1981 – Năm sinh âm lịch: Tân Dậu – Quẻ mệnh: Khảm Thủy

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1982 Nhâm Tuất

Hướng kê giường Tuổi Nhâm Tuất 1982 – Năm sinh dương lịch: 1982 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Tuất – Quẻ mệnh: Ly Hoả

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1983 Qúy Hợi

Hướng kê giường Tuổi Quý Hợi 1983 Năm sinh dương lịch: 1983 – Năm sinh âm lịch: Quý Hợi – Quẻ mệnh: Cấn Thổ –

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1984 Giáp Tý

Hướng kê giường người sinh năm 1984 Năm sinh dương lịch: 1984 – Năm sinh âm lịch: Giáp Tý – Quẻ mệnh: Đoài Kim –