Thông tin về Hướng kê giường ngủ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1960 Canh Tý

Hướng kê giường tuổi Canh Tý 1960 Năm sinh dương lịch: 1960 Năm sinh âm lịch: Canh Tý Quẻ mệnh Khôn ( thổ) thuộc Tây

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1961

Hướng kê giường tuổi Tân Sửu 1961 – Năm sinh dương lịch: 1961 – Năm sinh âm lịch: Tân Sửu – Quẻ mệnh: Chấn Mộc

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1962 Nhâm Dần

Hướng kê giường Tuổi Nhâm Dần 1962 – Năm sinh dương lịch: 1962 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Dần – Quẻ mệnh: Khôn Thổ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1963 Qúy Mão

Hướng kê giường Tuổi Quý Mão 1963 – Năm sinh dương lịch: 1963 – Năm sinh âm lịch: Quý Mão – Quẻ mệnh: Khảm Thủy

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Hướng kê giường tuổi Giáp Thìn 1964 – Năm sinh dương lịch: 1964 – Năm sinh âm lịch: Giáp Thìn – Quẻ mệnh: Ly Hoả

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1965 ẤT tỵ

Hướng kê giường Tuổi Ất Tỵ 1965 Nam – Năm sinh dương lịch: 1965 – Năm sinh âm lịch: Ất Tỵ – Quẻ mệnh: Cấn

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1966 Bính Ngọ

Hướng kê giường tuổi Bính Ngọ 1966 – Năm sinh dương lịch: 1966 – Năm sinh âm lịch: Bính Ngọ – Quẻ mệnh: Đoài Kim

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi

Hướng kê giường tuổi Đinh Mùi: – Năm sinh dương lịch: 1967 – Năm sinh âm lịch: Đinh Mùi – Quẻ mệnh: Càn Kim –

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1968 Mậu Thân

Hướng kê giường tuổi Mậu Thân – Năm sinh dương lịch: 1968 – Năm sinh âm lịch: Mậu Thân – Quẻ mệnh: Khôn Thổ –

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1970 Canh Tuất

Hướng kê giường Tuổi Canh Tuất 1970 – Năm sinh dương lịch: 1970– Năm sinh âm lịch: Canh Tuất– Quẻ mệnh: Chấn Mộc – Ngũ