Hướng kê giường ngủ tuổi nhâm tuất mới nhất

Загрузка...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi

Hướng kê giường tuổi Đinh Mùi:

– Năm sinh dương lịch: 1967

– Năm sinh âm lịch: Đinh Mùi

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1968 Mậu Thân

Hướng kê giường tuổi Mậu Thân

– Năm sinh dương lịch: 1968

– Năm sinh âm lịch: Mậu Thân

...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1970 Canh Tuất

Hướng kê giường Tuổi Canh Tuất 1970

– Năm sinh dương lịch: 1970
&# ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1971 Tân Hợi

Hướng kê giường tuổi Tân Hợi 1971

– Năm sinh dương lịch: 1971

– Năm sinh âm lịch: Tân Hợi ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1972 Nhâm Tý

Hướng kê giường tuổi Nhâm Tý 1972

Năm sinh dương lịch: 1972

– Năm sinh âm lịch: Nhâm Tý

̵ ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1973 Qúy Sửu

Hướng kê giường Tuổi Quý Sửu 1973

Năm sinh âm lịch: Quý SửuQuẻ mệnh: Càn ( kim) thuộc Tây tứ mệnh

Ngũ hành: Tang ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1974 Giáp Dần

Hướng kê giường tuổi Giáp Dần 1974

– Năm sinh dương lịch: 1974

– Năm sinh âm lịch: Giáp Dần

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1975 Ất Mão

Hướng kê giườngTuổi 1975 Ất Mão

Quẻ mệnh: Đoài Kim

– Ngũ hành: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn)

&# ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1976 Bính Thìn

Hướng kê giường Tuổi Bính Thìn 1976

– Năm sinh dương lịch: 1976

– Năm sinh âm lịch: Bính Thìn ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

Hướng kê giường người sinh năm 1977

– Năm sinh dương lịch: 1977

– Năm sinh âm lịch: Đinh Tỵ