Hướng kê giường ngủ tuổi nhâm tuất mới nhất

Загрузка...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1953 Qúy Tỵ

Hướng kê giường trong phòng ngủ Tuổi Quí Tỵ 1953

– Năm sinh dương lịch: 1953

– Năm sinh

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1958 Mậu Tuất

– Hướng kê giường Tuổi Mậu Tuất 1958
– Năm sinh dương lịch: 1958

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1959 Kỷ Hợi

Hướng kê giường Tuổi Kỷ Hợi 1959

– Năm sinh dương lịch: 1959

– Năm sinh âm lịch: Kỷ Hợi

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1960 Canh Tý

Hướng kê giường tuổi Canh Tý 1960

Năm sinh dương lịch: 1960

Năm sinh âm lịch: Canh TýQuẻ mệnh Khôn ( thổ) th ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1961

Hướng kê giường tuổi Tân Sửu 1961

– Năm sinh dương lịch: 1961

– Năm sinh âm lịch: Tân Sửu ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1962 Nhâm Dần

Hướng kê giường Tuổi Nhâm Dần 1962

– Năm sinh dương lịch: 1962

– Năm sinh âm lịch: Nhâm Dần

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1963 Qúy Mão

Hướng kê giường Tuổi Quý Mão 1963

– Năm sinh dương lịch: 1963

– Năm sinh âm lịch: Quý Mão ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Hướng kê giường tuổi Giáp Thìn 1964

– Năm sinh dương lịch: 1964

– Năm sinh âm lịch: Giáp Thìn ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1965 ẤT tỵ

Hướng kê giường Tuổi Ất Tỵ 1965 Nam

– Năm sinh dương lịch: 1965

– Năm sinh âm lịch: Ất Tỵ ...

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1966 Bính Ngọ

Hướng kê giường tuổi Bính Ngọ 1966

– Năm sinh dương lịch: 1966

– Năm sinh âm lịch: Bính Ngọ