Thông tin về Hướng kê giường ngủ tuổi kỷ mùi

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1960 Canh Tý

Hướng kê giường tuổi Canh Tý 1960 Năm sinh dương lịch: 1960 Năm sinh âm lịch: Canh Tý Quẻ mệnh Khôn ( thổ) thuộc Tây

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1961

Hướng kê giường tuổi Tân Sửu 1961 – Năm sinh dương lịch: 1961 – Năm sinh âm lịch: Tân Sửu – Quẻ mệnh: Chấn Mộc

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1962 Nhâm Dần

Hướng kê giường Tuổi Nhâm Dần 1962 – Năm sinh dương lịch: 1962 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Dần – Quẻ mệnh: Khôn Thổ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1963 Qúy Mão

Hướng kê giường Tuổi Quý Mão 1963 – Năm sinh dương lịch: 1963 – Năm sinh âm lịch: Quý Mão – Quẻ mệnh: Khảm Thủy

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Hướng kê giường tuổi Giáp Thìn 1964 – Năm sinh dương lịch: 1964 – Năm sinh âm lịch: Giáp Thìn – Quẻ mệnh: Ly Hoả

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1965 ẤT tỵ

Hướng kê giường Tuổi Ất Tỵ 1965 Nam – Năm sinh dương lịch: 1965 – Năm sinh âm lịch: Ất Tỵ – Quẻ mệnh: Cấn

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1966 Bính Ngọ

Hướng kê giường tuổi Bính Ngọ 1966 – Năm sinh dương lịch: 1966 – Năm sinh âm lịch: Bính Ngọ – Quẻ mệnh: Đoài Kim

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi

Hướng kê giường tuổi Đinh Mùi: – Năm sinh dương lịch: 1967 – Năm sinh âm lịch: Đinh Mùi – Quẻ mệnh: Càn Kim –

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1968 Mậu Thân

Hướng kê giường tuổi Mậu Thân – Năm sinh dương lịch: 1968 – Năm sinh âm lịch: Mậu Thân – Quẻ mệnh: Khôn Thổ –

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1970 Canh Tuất

Hướng kê giường Tuổi Canh Tuất 1970 – Năm sinh dương lịch: 1970– Năm sinh âm lịch: Canh Tuất– Quẻ mệnh: Chấn Mộc – Ngũ