Hướng kê giường ngủ theo phong thủy

Hướng kê giường tuổi Ất Hợi 1995

Phòng ngủ:

Con người luôn giành 30% cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòn ...

Hướng kê giường Tuổi Giáp Tuất:

– Năm sinh dương lịch: 1994

– Năm sinh âm lịch: Giáp Tuất ...

Hướng kê giường Tuổi Quý Dậu 1993

– Năm sinh dương lịch: 1993

– Năm sinh âm lịch: Quý Dậu ...

Hướng kê giường tuổi Nhâm Thân:

– Năm sinh dương lịch: 1992

– Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân ...

Hướng nhà hợp tuổi Tân Mùi

– Năm sinh dương lịch: 1991

– Năm sinh âm lịch: Tân Mùi

R ...

Hướng kê giường tuổi Canh Ngọ 1990

– Năm sinh dương lịch: 1990

– Năm sinh âm lịch: Canh Ngọ

Hướng kê giường Tuổi Kỷ Tỵ 1989

– Năm sinh dương lịch: 1989

– Năm sinh âm lịch: Kỷ Tỵ

& ...

Hướng kê giường Tuổi Mậu Thìn 1988

– Năm sinh dương lịch: 1988

– Năm sinh âm lịch: Mậu Thìn

Hướng kê giường tuổi Đinh Mão 1987

– Năm sinh dương lịch: 1987

– Năm sinh âm lịch: Đinh

Hướng kê giường sinh năm 1986 Bính Dần

– Năm sinh dương lịch: 1986

– Năm sinh âm lịch: Bính D ...

Hướng kê giường người sinh năm 1984

Năm sinh dương lịch: 1984

– Năm sinh âm lịch: Giáp Tý

 ...

Hướng kê giường Tuổi Quý Hợi 1983

Năm sinh dương lịch: 1983

– Năm sinh âm lịch: Quý Hợi

̵ ...