Hướng bếp hợp tuổi bính dần mới nhất

Загрузка...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1942:

– Năm sinh dương lịch: 1942

– Năm sinh âm lịch: Nhâm Ngọ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1943 Qúy Mùi

Hướng bếp hợp người sinh năm 1943:

– Năm sinh dương lịch: 1943

– Năm sinh âm lịch: Quý Mùi

Hướng bếp hợp người sinh năm 1944 Giáp Thân

Hướng bếp hợp người sinh năm 1944:

– Năm sinh dương lịch: 1944

– Năm sinh âm lịch: Giáp Thân

Hướng bếp hợp người sinh năm 1945 Ất Dậu

Hướng bếp hợp người sinh năm 1945:

– Năm sinh dương lịch: 1945

– Năm sinh âm lịch: Ất Dậu ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1946 Bính Tuất

Hướng bếp hợp người sinh năm 1946:

– Năm sinh dương lịch: 1946

– Năm sinh âm lịch: Bính Tuất

Hướng bếp hợp người sinh năm 1947 Đinh Hợi

Hướng bếp hợp người sinh năm 1947:

– Năm sinh dương lịch: 1947

– Năm sinh âm lịch: Đinh Hợi

Hướng bếp hợp người sinh năm 1948 Mậu Tý

Hướng bếp hợp người sinh năm 1948:

– Năm sinh dương lịch: 1948

– Năm sinh âm lịch: Mậu Tý ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1949 Kỷ Sửu

Hướng bếp hợp người sinh năm 1949:

– Năm sinh dương lịch: 1949

– Năm sinh âm lịch: Kỷ Sửu ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1950 Canh Dần

Hướng bếp hợp người sinh năm 1950:

– Năm sinh dương lịch: 1950

– Năm sinh âm lịch: Canh Dần

Hướng bếp hợp người sinh năm 1951 Tân Mão

– Năm sinh dương lịch: 1951

Hướng bếp hợp người sinh năm 1951:

– Năm sinh âm lịch: Tân Mão