Hướng bếp hợp phong thủy mới nhất - Trang 4

Загрузка...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Hướng bếp hợp người sinh năm 1969:

– Ngũ hành: Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà)

Hướng bếp hợp người sinh năm 1970 Canh Tuất

Hướng bếp hợp người sinh năm 1970:

Năm sinh dương lịch: 1970

– Năm sinh âm lịch: Canh Tuất

Hướng bếp hợp người sinh năm 1971 Tân Hợi

Hướng bếp hợp người sinh năm 1971:

– Năm sinh dương lịch: 1971

– Năm sinh âm lịch: Tân Hợi

Hướng bếp hợp người sinh năm 1973 Qúy Sửu

Hướng bếp hợp người sinh năm 1973:

Năm sinh dương lịch: 1973Năm sinh âm lịch: Quý SửuQuẻ mệnh: Càn ( kim) thu

Hướng bếp hợp người sinh năm 1974 Giáp Dần

Hướng bếp hợp người sinh năm 1974:

– Năm sinh dương lịch: 1974

– Năm sinh âm lịch: Giáp Dần

Hướng bếp hợp người sinh năm 1975 Ất Mão

Hướng bếp hợp người sinh năm 1975:

Gia chủ tuổi Ất Mão 1975 có Quẻ mệnh: Đoài Kim – Ngũ hành: Đại Khe Thủ ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1976 Bính Thìn

Hướng bếp hợp người sinh năm 1976:

– Năm sinh dương lịch: 1976

– Năm sinh âm lịch: Bính Thìn

Hướng bếp hợp người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1978:

– Năm sinh dương lịch: 1978

– Năm sinh âm lịch: Mậu N

Hướng bếp hợp người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

Người sinh năm 1979 ( Kỷ Mùi) Quẻ mệnh: Chấn Mộc:

Hướng bếp hợp tuổi Kỷ Mùi:

– Năm sinh dương lịch: ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1980 Canh Thân

Hướng bếp người sinh năm 1980 Canh Thân:

– Năm sinh dương lịch: 1980

– Năm sinh âm lịch: Canh ...