Hướng bếp hợp phong thủy mới nhất - Trang 3

Загрузка...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1958 Mậu Tuất

Hướng bếp hợp người sinh năm 1958:

Năm sinh dương lịch: 1958

– Năm sinh âm lịch: Mậu Tuất

 ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1959 Kỷ Hợi

Hướng bếp hợp người sinh năm 1959:

Năm sinh dương lịch: 1959

– Năm sinh âm lịch: Kỷ Hợi

̵ ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1960 Canh Tý

Hướng bếp hợp người sinh năm 1960:

– Năm sinh dương lịch: 1960

– Năm sinh âm lịch: Canh Tý

Hướng bếp hợp người sinh năm 1961 Tân Sửu

Hướng bếp hợp người sinh năm 1961:

– Năm sinh dương lịch: 1961

– Năm sinh âm lịch: Tân S

Hướng bếp hợp người sinh năm 1962 Nhâm Dần

Hướng bếp hợp người sinh năm 1962:

– Năm sinh dương lịch: 1962

– Năm sinh âm lịch: Nhâm

Hướng bếp hợp người sinh năm 1963 Qúy Mão

Hướng bếp hợp người sinh năm 1963:

– Năm sinh dương lịch: 1963

– Năm sinh âm lịch: Quý Mão

Hướng bếp hợp người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Hướng bếp hợp người sinh năm 1964:

– Năm sinh dương lịch: 1964

– Năm sinh âm lịch: Giáp

Hướng bếp hợp người sinh năm 1965 ẤT tỵ

Xem hướng bếp theo tuổi tuổi Ất Tỵ :

– Năm sinh dương lịch: 1965

– Năm sinh âm lịch: Ất Tỵ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1966 Bính Ngọ

Hướng bếp tuổi Bính Ngọ 1966:

– Năm sinh dương lịch: 1966

– Năm sinh âm lịch: Bính Ngọ

...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi

Hướng bếp tuổi Đinh Mùi 1967:

– Năm sinh dương lịch: 1967

– Năm sinh âm lịch: Đinh Mùi