Hướng bếp hợp phong thủy mới nhất - Trang 2

Загрузка...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1949 Kỷ Sửu

Hướng bếp hợp người sinh năm 1949:

– Năm sinh dương lịch: 1949

– Năm sinh âm lịch: Kỷ Sửu ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1950 Canh Dần

Hướng bếp hợp người sinh năm 1950:

– Năm sinh dương lịch: 1950

– Năm sinh âm lịch: Canh Dần

Hướng bếp hợp người sinh năm 1951 Tân Mão

– Năm sinh dương lịch: 1951

Hướng bếp hợp người sinh năm 1951:

– Năm sinh âm lịch: Tân Mão

Hướng bếp hợp người sinh năm 1952 Nhâm Thìn

Hướng bếp hợp người sinh năm 1952:

– Năm sinh dương lịch: 1952

Hướng bếp hợp người sinh năm 1953 Qúy Tỵ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1953:

– Năm sinh dương lịch: 1953
– Năm sinh âm lịch: Quý Tỵ
& ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1954:

– Năm sinh dương lịch: 1954

– Năm sinh âm lịch: Giáp Ngọ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1955 Ất Mùi

Hướng bếp hợp người sinh năm 1955:

– Năm sinh dương lịch: 1955

– Năm sinh âm lịch: Ất Mùi ...

Hướng bếp hợp người sinh năm 1956 Bính Thân

Hướng bếp hợp người sinh năm 1956:

– Năm sinh dương lịch: 1956

– Năm sinh âm lịch: Bính

Hướng bếp hợp người sinh năm 1957 Đinh Dậu

Hướng bếp hợp người sinh năm 1957:

– Năm sinh âm lịch: Đinh Dậu

– Quẻ mệnh: Đoài Kim

Hướng bếp hợp người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

Hướng bếp hợp người sinh năm 1977:

– Năm sinh dương lịch: 1977