Hóa giải lục sát hôn nhân mới nhất

Загрузка...

Phương pháp hóa giải các loại phong thủy sát (Phần 4)
19. Tam sát

Nếu ở hướng tam sát lưu niên của nhà có người động thổ là phạm tam sát, theo phong thuỷ học đây thuộc sát ...

Phương pháp hóa giải các loại phong thủy sát (Phần 3)

13. Cát cước sát

Thông thường thì nhà ở gần nơi có phong cảnh núi non, sông nước tươi đẹp đương nhiên là tốt, t ...

Phương pháp hóa giải các loại phong thủy sát (Phần 2)

7. Điện từ sát

Nhà ở đối diện với tháp điện cao áp, trạm biến áp điện, hộp biến áp diện, có khi là cả cột chống ...