Giấc mơ báo điều gì mới nhất

Загрузка...

Giấc mơ điều lành, điều dữ

–      Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý.

–      Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồ ...