Cúng đầy tháng cho bé trai mới nhất

Загрузка...

Lễ cúng Mụ đơn giản đầy đủ cho bé

Lễ cúng Mụ thịnh hành trong một số dân tộc châu Á trong đó có dân tộc Việt, và thường được tổ chức vào những thời điể ...

Nghi lễ cúng đầy tháng ,đầy năm

Cúng đầy tháng

Khi trẻ đầy cữ, cha mẹ sắm lễ cúng đầy cữ, tới khi trẻ đầy tháng lại cúng đầy tháng. Qua một cữ, ...