Chùa linh ứng nằm ở đâu mới nhất

Thành phố Đà Nẵng, một thành phố năng động hiện đại của miền trung với niều địa danh nổi tiếng và chùa Linh Ứng là mộ ...