Cân xương tướng số mới nhất

Загрузка...

Xem tướng xương đoán vận mệnh

Đốt xương là tượng kim thạch, nên cao mà chẳng nên ngang, nên tròn mà chẳng nên thô. Cùng xem tướng xương để biết ...

Tướng xương hậu chẩm

Người ta có khái niệm ngọc chẩm vì xương này ở sau đầu nổi cao hình chiếc bánh dầy. Xương hậu chẩm nổi thành gò, nhưn ...