Cách xem tử vi cung phu thê mới nhất

Загрузка...

Các sao tốt – Cát tinh
1. Sao Giác (Mộc giác giao) – hành Mộc – sao tốt

Ngày có sao Giác thì tốt, đi thi gặp may, gặp quý nhân gi ...