Cách xem mệnh


” Sinh Mệnh gắn với con người từ lúc sinh ra, nó giống như tính cách bẩm sinh của người đó. Do vậy xem hung cát hàng ngày, hay xem 2 người có hợp với nhau hay không thì sử dụng mệnh sinh sẽ rất chính xác. Thế nhưng cha mẹ ch

Quan điểm của phương Đông về số phận dường như là một phạm trù đã được an bài, Mệnh và Vận đã được định đoạt sẵn, con người không thể nào vượt qua được số phận. Nhưng cũng cùng lúc đó các nhà học giả cho rằng Đức năng thắng số, kh

Xem hợp tuổi kinh doanh làm ăn bôn bán, xem hợp tuổi vợ chồng, xem hợp mệnh với tuổi, xem hợp tuổi kết hôn hay xem hợp tuổi cưới hỏi là việc rất quan trọng quyết định đến sự thành hay bại trong làm ăn kinh doanh, hạnh phúc vợ chồn

xem mệnh bằng năm sinh
Tuvikhoahoc xin hưỡng dẫn xem mệnh theo năm sinh. Trong Triết Học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ 5 nguyên tố cơ bản và phải luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. Năm trạng thái n