Cách xem mệnh

Nội dung1 Mệnh cung sinh (Sinh mệnh – mệnh tử vi) và mệnh Cung phi (Cung mệnh)2 Xác định mệnh để lựa chọn vòng đeo ta ...

Quan điểm của phương Đông về số phận dường như là một phạm trù đã được an bài, Mệnh và Vận đã được định đoạt sẵn, con ...

Xem hợp tuổi làm ăn, chọn người hợp tuổi để làm ăn buôn bán, người hợp tuổi kinh doanh,xem tuổi hợp khắc, tuổi xung k ...

xem mệnh bằng năm sinh

Nội dung1 Hướng dẫn xem mệnh theo tuổi cho gia chủ2 Ngũ hành tương sinh:3 Ngũ hành tương khắc:4 Bảng tra xem mệnh the ...