Cách đặt bàn thờ tổ tiên mới nhất

Загрузка...

Các nguyên tắc cơ bản dành cho phong thủy bàn thờ
Nguyên tắc “Nhất vị, nhị hướng”

Vị trí đặt bàn thờ phải là vị trí có điểm tựa vững chãi. Tốt nhất là nên c ...