Thông tin về Cách bói bài tây xem vận hạn

Ý nghĩa của 52 lá bài tây

Bói bài là một trong những cách giúp bạn biết về tương lai, vận mệnh…của bạn được nhiều người đặc biệt ở các nước phương

Cách xem vận hạn của bạn trong lá số tử vi (phần 1)

Tiểu vận trong tử vi  Tiểu vận hay tiểu hạn là vận hạn tốt  xấu trong một năm, được dùng như một yếu tố phụ họa

Cách xem vận hạn của bạn trong lá số tử vi (phần 2)

Xem tiểu vận trong lá số tử vi cần phải kết hợp với xem đại vận trong 10 năm hiện tại của bạn,tiểu vận thường