Bói tình yêu theo tên


Tình yêu, tình duyên là do duyên số, duyên phận với nhau chứ không phải muốn lấy nhau là được. Phần lớn là do duyên số quyết định. Từ lâu, việc xem bói tình duyên, xem bói tình yêu có xung khắc với nhau hay không là rất cực kỳ qua