Thông tin về Bố thí like

Chân lý hay về cuộc sống

Trong cuộc sống này không ai là hoàn hảo và cũng không có gì là đúng hoàn toàn. mỗi một sự việc đều được đanh

Đừng hưởng hết phước báu

ĐỪNG HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁU !!! Bạn đang nghèo ư ..? Bạn đang kém phước. Bạn muốn thay đổi số phận..? Bạn đang giàu có…?

Công đức thực tập lòng Từ gấp nhiều lần xây chùa bố thí

 Từ bi TỪ BI có thể bị trộn lẫn với khao khát và dính mắc: tình thương của cha mẹ dành co con cái, thì dụ

7 cách bố thí theo lời Phật dạy

Trên đời này có nhiều mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ, cần sự giúp đỡ của mọi người. Và việc bạn giúp đỡ, bố thí