Bình an trọng sinh mới nhất

Nghi thức đổ Bê-Tông (mái nhà)

Đổ beton sàn/hoặc sàn mái nhà thì có thể không cúng, chỉ cần thắp nhang, vái lạy, khấn ...

Người ta hay nói trong họa có phúc. Vậy phúc ở đây là gì? Đấy chính là bình an, khỏe manh… trong những lúc bản ...

Cuộc sống hạnh phúc có từ đâu?

Trong cuộc sống có vạn vật và sự tồn tại của con người, tất thảy mọi vật đấy đều phải t ...