Bình an trọng sinh mới nhất

Загрузка...

Cách khấn nôm khi đổ mái nhà
Nghi thức đổ Bê-Tông (mái nhà)

Đổ beton sàn/hoặc sàn mái nhà thì có thể không cúng, chỉ cần thắp nhang, vái lạy, khấn ...

Đời người có 5 cái phúc 10 cái phải tu dưỡng và 3 cái cần biết

Người ta hay nói trong họa có phúc. Vậy phúc ở đây là gì? Đấy chính là bình an, khỏe manh… trong những lúc bản ...

Xây dựng cuộc sống bình an hạnh phúc
Cuộc sống hạnh phúc có từ đâu?

Trong cuộc sống có vạn vật và sự tồn tại của con người, tất thảy mọi vật đấy đều phải t ...