Bảng các sao tốt xấu theo ngọc hạp thông thư mới nhất

Загрузка...

Tổng hợp các sao tốt

STT

Tên sao

Việc nên làm

Việc không nên làm

1

Thiên Phúc

– Nhận công tác, n ...

Các sao tốt – Cát tinh
1. Sao Giác (Mộc giác giao) – hành Mộc – sao tốt

Ngày có sao Giác thì tốt, đi thi gặp may, gặp quý nhân gi ...