Bàn tay chữ nhất

Nội dung1 Hình dáng của bàn tay hình chữ nhất2 Bàn tay chữ nhất nói lên điều gì2.1 Tính cách2.2 Tình yêu, hôn nhân2.3 ...

Bàn tay người ta có nhiều dáng vẻ khác nhau, mỗi dáng vẻ nói lên tính cách cơ bản của người có bàn tay đó . Ta chẳng ...