Ý nghĩa của việc thắp ba nén hương và vái ba vái khi đi chùa lễ Phật

Mỗi tháng cứ vào ngày 15 âm lịch, ngày đầu tháng hay những ngày lễ Tết và đặc biệt là những ngày trọng đại. Mỗi người đều thắp ba nén hương lên bàn thờ rồi vái lạy ba lạy. Ngoài việc thắp hương lên bàn thờ nhà mình thì cứ mỗi dịp đi chùa lễ Phật chúng ta đều thắp 3 nén hương và vái ba vái. Khi thắp hương khấn vái chúng ta ai nấy đều thành tâm, thế nhưng mấy ai hiểu được hết ý nghĩa của việc thắp ba nén hương rồi khấn ba vái?

Như chúng ta đã biết từ xa xưa, theo phong tục tín ngưỡng của người Việt. Việc thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Phật là mang một ý nghĩa lòng thành tâm, mong muốn nhiều sức khỏe. Và cầu mong những điều tốt đẹp hạnh phúc và may mắn đến với gia đình. Vậy thắp 3 nén nhang có ý nghĩa gì? Vái 3 vái có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa việc thắp ba nén hương

Ý nghĩa thắp ba nén hương trước mặt tượng Phật

Thắp 3 nén hương và 3 lạy trước bàn thờ Phật mang ý nghĩa ” giới, định, huệ “.

– Cây hương thứ nhất được gọi là “giới hương”, tức là trước mặt tượng Phật, thể hiện lòng quyết tâm của mình và từ bỏ những thói quen không tốt hay những ý nghĩ sai lệch của mình.

– Cây hương thứ hai được gọi là “định hương”, cây hương này có ý nghĩa mong muốn đối với bất kỳ sự việc nào xảy ra thì mình cũng có thể bình tĩnh để giải quyết.

– Cây hương thứ ba được gọi là “huệ hương” (hay “tuệ hương”),  có nghĩa là cầu mong cho bản thân  khai ngộ, gặp được Phật tâm.

Theo kinh Phật giáo thì “giới, định, huệ” là phương pháp “phá mê khai ngộ” và cũng là một loại quan hệ nhân quả.

Chỉ có từ bó thói quen xấu và ý nghĩ xằng bậy của bản thân thì tâm mới có thể định xuống được. Khi tâm đã định được rồi mới sinh ra kết quả “định sinh huệ”.

Ý nghĩa của vái ba vái

Ý nghĩa vái ba vái

Mỗi khi thắp hương chúng ta đều vái lạy ba vái. Việc vái lạy này mang ý nghĩa rất tâm linh.

Vái thứ nhất

Vái đầu tiền là chúng ta muốn thể hiện sự sám lỗi của mình, những lỗi lầm của mình trước Phật.

Vái thứ hai

Vái thứ 2 chúng ta muốn thể hiện thành tâm, kính lễ, sự kính trọng đối với bề trên trước Phật.

Vái thứ ba

Vái cuối cùng là cầu mong được giác ngộ, nguyện một lòng hướng Phật.

Có thể thấy được việc chúng ta thắp hương, cầu khấn tổ tiên hay bái Phật là hành động tỏ lòng thành kính, muốn được che chở. Thể hiện cái thiện tâm trong mỗi con người.

Thắp hương nhưng trong lòng không thành tâm, thì sẽ mang lại kết quả không được như mong muốn. Thần linh sẽ không thấy rõ lòng thành của người thắp hương. Vậy nên dù đi đâu, thắp hương khấn vái ở đâu cũng cần có sự thành kính, thành tâm thì thần linh sẽ hiểu rõ được tấm lòng của người thắp hương khấn vái.

Loading...