Bài văn cúng tổ tiên vào ngày mồng một tết

Chia sẻ ngay

Theo phong tục ngày Tết, thì ngày 30 Tết (hoặc ngày 29 Tết, nếu tháng thiếu), thì nhà nhà đều sắm lễ “Rước Ông bà” về cùng với con cháu trong 3 ngày Tết, để tỏ lòng hiếu thảo của con cháu với Tổ tiên.Trong 3 ngày Tết này, thông thường con cháu đều cúng Tổ Tiên mỗi ngày 1 lần, và thường khấn tổ tiên ngày mồng một tết đầu tiên.

Bài văn khấn

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

– Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tô tỷ
– Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại. Nay theo tuế luật, âm dương vận hành

Tới tuần Nguyên đán
Mồng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần Đón mừng năm mới.
Cháu con tưởng niệm
Ân đức Tổ tiên như trời cao biển rộng.
Báo đền khôn xiết.
Chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà.
Sửa sang lễ vật: hương hoa, trà ruỢu, cùng các thứ dâng lên trước án.

Kính mời:

– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ
– Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội
– Các hương linh nội, ngoại…

Cúi xin thương xót con cháu
Linh thiêng giáng về linh sàng
Phù hộ độ trí cho con cháu Năm mới an khang, thịnh vượng
Công việc hanh thông, mọi hề thuận lợi.
Bốn mùa không hạn ách nào xâm
Tám tiết có điềm lành tiếp ứng.
Toàn gia chúng con lại kính mời:
Các vong linh tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!