Bài văn khấn thần thổ công thổ địa

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. Nhờ có vị thần này nên các hồn ma quỷ không xâm nhập được vào nhà để quấy nhiễu gia đình.

Bàn thờ Thổ công không chỉ thờ một vị, mà thờ ba vị thần với ba danh hiệu khác nhau. Trong bài vị người ta để danh hiệu của cả ba vị thần này, mỗi vị trông coi một việc khác nhau.
Bài văn khấn thổ công

(Ngày 23 tháng chạp)

Nam mô A Đi Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!.

Kinh lạy ngài Đỏng trù Tư mệnh Táo phủ Thần
Hôm nay, ngày 23 tháng chạp năm (Vi dụ:Mậu Tý)

Tín chủ con là:……..
cùng toàn gia quyến
ninh túm sừa biện lễ vật: hương hoa, oần quả cùng phẩm vật xĩm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng
lên trước án
Đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh Trăm bái trước linh toạ Táo Quân Kính cẩn thưa rằng:
Nay cuối mùa đông
Tứ quý theo vòng, hăm ba tháng chạp
Sửa lễ kính dăng, phỏng theo lệ cũ
Ngài là vị chủ, ngủ tự gia thần
Soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám
Cảm tạ phúc dày nhờ thần phù hộ
Kính mong thần tấu bẩm giúp cho,
Làm ăn chân chính, họ tộc ấm êm Xóm làng vui vẻ.
Trong năm có gì sai phạm lỗi lầm,
Cúi xin Tôn thần gia ân châm chước.
Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia Trai gái trẻ già, an ninh khang thái Mùa màng bội thu, công thành danh toại.
Giãi tâm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Loading...