Văn khấn ông táo về trời

23 tháng Chạp hàng năm là ngày con cháu làm cơm tiễn ông Công ông Táo về trời, ngoài những lễ vật, mâm cỗ, vàng mã chuẩn bị cho cúng ông Táo còn có những bài văn khấn vô cùng bài bản.Lễ cúng thường diễn ra trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp. Xin giới thiệu bài cúng khấn ông Công ông Táo phổ biến.

bai_cung_ong_cong_ong_tao_1

Văn khấn ông táo về trời

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Đông Trù Tư mệnh Táo Phủ Thần Quân
Tín chủ con là:……..
cùng toàn gia quyến
Ngụ tại:………..

Nay nhân ngày hai ba tháng chạp,
Lòng chúng con dào dạt mênh mông.
Toàn gia quyến dốc một lòng Sắm lễ mọn dâng lên linh toạ.
Đã nhất tâm một lòng một dạ,
Thắp hương thơm lễ tạ chủ thần:
Đông Trù Tư mệnh Táo Phủ Thần Quân Ngài là chủ ngụ tại chư thần xét soi.
Người trần phạm tục phạm sai,
Cúi xin nhận lễ các ngài gia ân.
Ban lộc, ban phúc, ban phần,
Công bằng hợp lý mười phân vẹn mời.
Hôm nay ngài sắp về trời
Lòng con tâm niệm vài lời cầu xin:
Cầu cho trăm họ bình yên,
Cầu cho gia sự ấm êm thuận hoà.
Xanh như lá, đẹp như hoa
Bước sang xuân mới trẻ già yên vui.
Giãi tâm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Chú ý: Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối… để cá chở ông Táo lên chầu trời.

Loading...