Văn khấn lễ tiểu tường đại tường

Ngày giỗ đầu hay còn được gọi là “Tiểu Tường” là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ thuộc kỳ tang.Bởi vậy, vào ngày Giỗ Đầu người ta thường tổ chức trang nghiêm, bi ai, sầu thảm chẳng khá gì mấy so với ngày để tang năm trước. Nghĩa là con cháu đều có vận tang phục, khi tế lễ đều có khóc như đưa đám, một số nhà có điều kiện còn thuê cả đội kèn chồng nữa.

images2Bài văn khấn:

Hôm nay là ngày tháng…năm…(Âm lịch)
Chúng con cùng cả họ, nhân ngày Tiểu tường (Đại tường)
Kính dâng chay nhạt;
Trước linh toạ khóc mà than rằng:
Than ôi!
Mây giăng, gió dữ làm chi sớm độc địa hỡi trời!
Hơn một ngày không ở, kém một ngày không đi, Đành rằng tử sinh có mệnh.
Bỗng từ đâu hai ngả chia phôi, kẻ còn người khuất.
Thương ôi!
Công đức chưa đền, đau đớn như chứa chan giọt lệ.
Ầm cung xa cách, xót xa thay hối rối ruột tằm.
Tính đốt ngón tay, kể tháng đã tròn mười hai (hoặc 24 tháng)
Tiểu tường tế duyên, chưa khô hàng lệ.
Tính ngày vừa ba trăm sáu mốt ngày, giỗ đầu diện lễ.
(Nếu đại tường thì đổi thành: tính đốt ngón tay đã bảy trăm hai mươi môt ngày – là tuần giỗ đoạn)
Chay nhạt dâng lên;
Dưới chín suối cha mẹ già chứng giám;
Khóc than kể lể: trước linh sàng con trẻ khấu đầu; Cúi xin hâm hưởng.

Cẩn cáo!

Loading...