Văn khấn gia thần,gia tiên khi cưới gả

Các cụ ta xưa có câu ”Trai khôn dựng vợ, Gái khôn gả chồng”, từ cổ chí kim HÔN – NHÂN bao giờ cũng được xem là việc quan trọng của cả một đời người. Khi hai gia đình nhà trai, nhà gái quyết định tác hợp cho hai trẻ nên vợ nên chồng và tiến hành các thủ tục: lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ cưới vào các ngày tiến hành các lễ trên thì gia đình bên nhà trai và nhà gái đều phải làm lễ yết cáo Gia Thần, Gia Tiên.

nghi-le-kenh-cuoi-25

Bài văn khấn:

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !

– Con lạy chín phương trời,mười phương Chư Phật,chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần.
– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng ,ngài Bản xứ Thổ ngài Bản xứ Thổ địa,ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy tổ tiên họ….chư vị Hương linh.

Tín chủ(chúng) con là:……
Ngụ tại:…………
Hôm nay là ngày…tháng….năm……..
Tín chủ con có con trai(con gái)kết duyên cùng………
Con của ông bà:……….
Ngụ tại:……….

Nay thủ tục hôn lễ đã thành .Xin kính dâng lễ vật , gọi là theo phong tục nghi lễ thành hôn và hợp cẩn,trước linh tọa Ngũ tự Gia thần chư vị Tôn linh,trước linh bài liệt vị gia tiên chư chân lin xin kính cẩn khấn cầu:
Phúc tổ di lai
Sinh trai có vợ (nếu là nhà trai),
Sinh gái có chồng (nếu là nhà gái)
Lễ mọn kính dâng,
Duyên lành gặp gỡ,
Giai lão trăm năm,
Vững bền hai họ,
Nghi thất nghi gia,
Có con có của.
Cầm sắt giao hoà,
Trông nhờ phúc Tổ.
Chúng con lễ bạc tâm thành, xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

Loading...