Văn khấn đêm giao thừa

Lễ cúng giao thừa được cử hành vào thời khắc kết thúc năm cũ chuyển sang năm mới (tức giờ Tý – từ 23h ngày 30 tết đến 1h mồng 1 tết). Sau đây là bài văn khấn cúng đêm giao thừa 12 giờ đêm đế sang năm mới an khang thịnh vượng.

vankhandemgiaothua

Nam Mô A Di Đà Phật (niệm 3 lần)

Nam Mô Di Lặc Hội Thượng Phật Bồ Tát (niệm 3 lần) Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa. Ngài Định Phúc Táo Quân.

Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần Linh cai quản trong khu vực chúng con đang cư trú.

Các Cụ TỔ Tiên nội ngoại chư vị tiên Linh.

Trong giờ phút giao thừa năm:……………………………………………..

Chúng con là: ………………………………………………………………….

Ngụ tại:…………………………………………………………………………..

Giao thừa đã đến, theo Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dân hiến Tôn Thần, dâng cúng tổ tiên đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương. Ngài xứ bản Thần Linh, Thổ Địa, Ngài Định Phúc Táo Quân, Ngài Phúc Đức chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài thần. Ngài Bản Gia Táo Quân, Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực chúng con đang cư trú. Cúi xin giáng lâm trước Án, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời: các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ, Muội nội ngoại gia tộc chư vị hương linh, cúi xin giáng lễ về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Chúng con lại kính mời: các vị vong linh tiền chủ hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao Thừa, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật.

Khổ Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lựi, công việc hanh thông. Người người được bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù Dương trợ, sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Giãi tâm lòng thành. Cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Nam Mô A Di Đà Phật (niệm 3 lần)

Loading...