Văn khấn cúng mụ lúc trẻ ba ngày

Chia sẻ ngay

 

Văn khấn cúng mụ lúc trẻ ba ngày được ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do các vị Đại Tiên (Bà chúa Đầu thai), Tiên Mụ mà trực tiếp là 12 bộ Tiên Nương (12 bà Mụ) nặn ra ban cho. Vì vậy, khi đứa trẻ đầy cữ ( cúng mụ lúc trẻ ba ngày), đầy tháng (đứa trẻ chào đời được một tháng), đầy năm; bố mẹ, ông bà đứa trẻ phải bày tiệc cứng Mụ để tạ ơn các bà Mụ và cầu xin các Mụ ban cho đứa trẻ mọi điều may mắn tốt lành.

Bài cúng:

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

– Con kính lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa.
– Con kính lạy Đệ nhị Thiên đế đại tiên chúa.
– Con kính lạy Đệ tam Tiên Mụ đại tiên chúa.
– Con kính lạy Thập nhị bộ Tiên Nương
– Con kính lạ Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương

Hôm nay là ngày…. tháng năm….Vợ chồng con là sinh được con(trai, gái) đặt tên là……….
Chúng con ngụ tại:…….

Nay nhân ngày đầy tháng (đẫy cữ, đầy năm) chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án, trước bàn tọa chư vị Tôn thần kính cẩn tâu trình:
Nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị Thánh hiền, chư vị Tiên Bà, các đấng thần linh, Thổ công địa mạch, Thô địa chính thần, Tiên tô nội ngoại, cho con sinh ra cháu tên là….sinh ngày……được mẹ tròn con vuông.

11721832-973219012716859-18355-9466-1214-1438160979

Cúi xin chư vị tiên Bà,chư vị Tôn thần giáng lâm trước án,chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật ,phù hộ độ trì ,vuốt ve che chở cho cháu cháu được ăn ngon ngủ ngon,hay ăn chóng lớn,vô bệnh vô tật,vo tai vô ương,vô hạn,vô ách, phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp,thông minh sáng láng,thân mệnh bình yên ,cường tráng,kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý .Gia đình con được phúc thọ an khang,nhân lành nảy nở,nghiệp dữ tiêu tan ,bốn mùa không hạn ách nghĩ lo.
Xin thành tâm đỉnh lễ ,cúi xin được chứng giám lòng thành.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Cẩn cáo!