Nên thắp mấy nén hương trên bàn thờ?

Việc thắp hương (nhang) trong gia đình, ở đền, chùa… là tập quán từ lâu đời của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều người băn khoăn mỗi lần thắp hương thì nên thắp mấy nén là vừa? Vậy thắp hương thế nào cho đúng?

Xưa, ở một số vùng khi đoàn nhà trai đi đón dâu, đến trước cổng nhà gái thì dừng lại để một cụ già cầm hương cùng người đội lễ vào trước. Mâm lễ được đặt lên bím thờ, cụ già thắp hương vái. Trước cửa nhà gái đã có các phù dâu xếp hàng đứng đón phù dâu xếp hàng đứng đón. Nhà gái mời nhà trai vào .Các phù rể bưng lễ vật đứng dàn hàng ngang đối diện với các phù dâu và trao các mâm quả lễ vật cho phù dâu. Phù dâu sẽ đặt tráp lễ vật này lên bàn theo thứ tự trước bàn thờ gia tiên.

anh1-965500-1368225301_500x0
Lúc này, nhà gái kiểm tra lại đồ thách cưới, mặc dù đã có một phần trao mấy ngày hôm trước để tiện cho nhà gái làm cỗ mời họ hàng. Đồ lễ đủ, nhà gái cho thắp hương, để cô dâu chú rể cùng lễ gia tiên. Việc thắp hương trong ngày đón dâu tại nhà gái không phải ai cũng có thể thắp hương tại bàn thờ tổ, mà chỉ có bố,hoặc anh trai hay em trai cô dâu thắp nén hương này.

Tục xưa quy định nếu là anh trai hoặc em trai cô thắp nén hương trong ngày đón dâu, thì nhà trai phải tặng một món tiền gọi là tiền thắp hương.

Loading...