Sao thủy diệu chiếu mạng tốt hay xấu

Chia sẻ ngay

Người xưa cho rằng: mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Cùng một tuổi, cùng một năm đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Trong 9 ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật. . . gọi là vận hạn. Vậy sao Diệu Thúy chiếu mạng tốt hay xấu?

Sao Thủy Diệu

Tính chất: Sao chủ Tài,Lộc,Hỷ.Chỉ phòng việc đi sông nước và điều ăn tiếng nói.
Loại sao: Phước lộc tinh
Hành: Thủy

Trong các sao thì sao Thủy Diệu vốn là một phước lộc tinh nên nếu năm nay quý anh, chị được sao chủ là Thủy Diệu Tinh quân chiếu mệnh thì thật là một may mắn, vì những năm tuổi được sao thủy diệu chiếu mệnh sẽ có nhiều niềm vui, tài lộc may mắn trong cuộc sống, công việc làm ăn buôn bán cũng hết sức thuận lợi.

Đặc biệt những người mệnh Kim mà được sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì quả tuyệt vời vì Thủy Diệu rất hợp với mệnh Kim, Mệnh Mộc cũng rất tốt đặc biệt là nữ giới nếu đi làm ăn xa ắt mang được lộc về nhà.

Nhưng ngược lại thì những người mệnh hỏa sẽ gặp đôi chút trở ngại tuy nhiên điều đó là không đáng lo ngại vì thủy diệu vốn là một phước tinh.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì những người được sao Thủy Diệu chiếu mệnh là sao tốt về phúc lộc hỷ sự, vậy nên bạn không cần cúng giải hạn sao, tuy nhiên bạn vẫn có thể cúng nghênh sao để rước thêm phúc phần trong năm mới nhé.

Đặc tính của sao Thủy Diệu được thể hiện qua thơ

Thuỷ diệu thuộc về thuỷ tinh
Trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy
Đạo tặc phản phúc có khi
Huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian
Nam nữ vận mệnh bất an
Tháng Tư tháng Tám bị lụy trần ai
Văn thơ khẩu thiệt có hoài
Hành lo bày kế đa mưu với người
Tang khốc chẳng khỏi sầu ưu
Mất đồ hao của lao đao giữ gìn
Gặp ngườ quen lạ chớ tin
Bạc tiền mượn hỏi chớ lầm mà nguy

Năm tuổi sao Thủy Diệu chiếu mạng

Những năm tuổi sao Thủy Diệu chiếu mạng nữ là: 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 ( tính theo tuổi âm lịch)

Những năm tuổi sao Thủy Diệu chiếu mạng nam là: 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 (tính theo tuổi âm lịch).

Giải hạn: Sao Thủy Diệu

Sắm lễ dâng sao giải hạn: Sao Thủy Diệu

Chuẩn bị đồ cúng:

Tiền vàng;
Hương hoa;
Phẩm oản;
Mũ đen;
36 đồng tiền.
Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao

Nghi lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thủy Diệu

Lễ cúng giải hạn sao Thủy Diệu thường được thực hiện vào ngày 21 hàng tháng, mệnh chủ thắp 7 ngọn nến.

Cách cúng giải hạn hoặc nghênh sao Thủy Diệu chiếu mệnh

Chuẩn bị bài vị màu đen có ghi chữ: “Bắc phương Nhâm Quý Thủy đức tinh quân”

Khi cúng thì hướng về chính Bắc để làm lễ giải hạn sao. Lễ cúng giải hạn hay nghinh sao Thủy

Diệu thì được thực hiện vào lúc 19 giờ đến 21 giờ.

Văn khấn dâng sao giải hạn sao Thủy Diệu

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.
– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.
– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.
– Con kính lạy Đức phương Nhâm quý Thủy đức Tinh quân
– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………….
Hôm nay là ngày…… tháng………năm….., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ)……………………………………………………………để làm lễ giải hạn sao Thủy Diệu chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.