Nghi lễ cúng đầy tháng ,đầy năm

Cúng đầy tháng

Khi trẻ đầy cữ, cha mẹ sắm lễ cúng đầy cữ, tới khi trẻ đầy tháng lại cúng đầy tháng. Qua một cữ, một tháng là con trẻ đã qua một giai đoạn trong đời người.

Cúng đầy tháng, ngoài việc cúng mụ với đồ lễ như cúng đầy cữ, còn có cúng thổ công và gia tiên.

Nhiều gia đình giàu có còn làm một bữa tiệc khoản đãi mời họ hàng và bạn bè thân hữu đến dự và chia vui. Khách đến dự cúng đầy tháng chỉ mang quà mừng đứa trẻ, chứ không có quà mừng cho mẹ đứa trẻ như khi đầy cữ.

cung-mu

Cúng đầy năm

Cúng đầy năm cũng gọi là cúng đầy tuổi, hay còn gọi là “cúng thôi nôi” hoặc “lễ thôi nôi” (tức là không nằm trong nôi nữa). Ngoài việc cúng lễ còn có tục thử dứa trẻ. Vào hôm cúng đầy năm cha mẹ cho trẻ ăn mặc dẹp. Con trai thì bày cung tên, giấy bút; con gái thì bày dao kéo, kim chỉ bên cạnh. Khi trẻ nhìn thấy các đồ vật đặt trước, tự trẻ sẽ nhặt lấy một thứ mà chúng thích. Bé trai nhặt kiếm cung hay giấy bút, thì sau này rất có thể theo con đường binh nghiệp hay văn chương. Con gái chọn kim chỉ sau này sẽ là một cô gái có tài nội trợ, nữ công gia chánh đảm đang.

Cúng đầy năm, nhiều gia đình sắm cỗ khá thịnh soạn mòi khách khứa nhiều hơn là ngày cúng đầy cữ, đầy tháng.

Loading...