Hướng dẫn cách làm hớt vía cho trẻ

Người xưa cho rằng khi trẻ bị ngã, người nhà phải hớt vía của đứa trẻ trả về cho nó, nếu không đứa trẻ lúc ngủ thường bị giật mình.

Cách làm như sau: Dùng một quả trứng luộc, cắt làm 7 hoặc 9 miếng, tuỳ theo con trai hay gái (gái 7, trai 9) nắm 7 hay 9 nắm cơm nhỏ, mang tới chỗ đứa trẻ bị ngã, hú gọi vía nó, tráo cơm và trứng 7 hoặc 9 lượt. Sau đó mang cơm và trứng đó về cho đứa trẻ bị ngã ăn. Nếu trẻ còn nhỏ không thề nhai cơm được, thì bô” mẹ trẻ phải nhai và mớm cho trẻ. Người xưa tin rằng trẻ mất vía sau khi ăn cơm và trứng này, đứa trẻ sẽ lấy lại được vía và trở lại bình thường.

Baby boy posingKHAI TÂM

Xưa, những gia đình cho con đi học ngày đầu tiên, phải chọn ngày tôt, sắm lễ, tắm rửa, cắt tóc cho trẻ, ăn inặc chỉnh tề rồi làm lễ cáo gia tiên. Sau khi người cha khấn lễ tại bàn thờ, thì đứa trẻ cũng phải lễ bốn lễ ba vai, để xin tổ tiên phù hộ cho được thông minh, học bành tiến bộ.

Sau khi lễ ở nhà, người nhà ăn mặc chỉnh tề, dẫn dứa trẻ đến nhà thầy đồ xin nhập học. Có gia đình khi dưa trẻ tới nhà thầy, đồng thời đội một mâm lễ gồm: Ira, rượu, trầu cau, đĩa xôi, con gà đến lễ. Thầy đồ sẽ lam lễ Thánh (tức là Đức Khổng Tử), tại bàn thờ riêng barte ở miếu thờ Đức Khổng Tử, rồi cúng cáo với gia tiên ve việc nhận thêm một môn sinh. Sau đó đứa trẻ mối dược học bài đầu tiên với thầy đồ.

Loading...