Cách thức cúng lễ Khai Trương cho những người làm ăn

Ông bà ta có câu Vạn Sự Khởi Đầu Nan nên ngày khai trương cửa hàng, cơ quan, công ty là ngày vô cùng trọng đại. Cần phải cúng xin thành khẩn Thổ Thần cai quản phù hộ làm ăn suôn sẻ, an lành và phát đạt.Chính vì thế hôm nay chúng tôi giới thiệu Cách thức cúng lễ Khai Trương cho những người làm ăn để mị người hiểu rõ hơn.

Cách thức cúng lễ Khai Trương cho những người làm ăn

Lễ cúng

– Bình bông đồng tiền ( nếu không có thì bông thọ ), 5 thứ trái cây ( có trái dừa ), 3 dĩa xôi, 3 chén chè , 3 chun nước , 2 cây đèn cầy , vàng bạc đại 2 miếng, 3 cây hương .

– Bánh ngọt, gạo muối, tiền xâu chuổi (1 xấp) .

Lời khấn

Tịnh pháp giới chân ngôn : ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM . ( 7 LẦN)

Án Thổ Địa chân ngôn : NAM MÔ TAM MÃN ĐA, MỘT ĐÀ NẪM, ÁN , ĐỘ RÔ ĐỘ RÔ,ĐỊA VĨ, TA BÀ HA. ( 7 LẦN)

Hôm nay là ngày… tháng …năm… con tên là …tuổi …, đang cư ngụ tại hộ khẩu thường trú ( tạm trú )…số phường … quận…

Con xin thành tâm thiết lễ kim ngân vàng bạc, hương đăng, trà quả, bánh trái .Con xin kiến chủ vị Tài Thần, Phúc Thần, Ông Chủ Đất, bà chủ Đất , người khuất mặt ở nơi đây …( địa chỉ chổ bán hàng ). Ngày khai trương nầy, cũng như mãi mãi, con đều làm ăn phát đạt, mua may bán đắt …lợi lộc dồi dào …

Chú ý

– Lễ vật cúng dùng được .

cach-cung-le-khai-truong-cho-nguoi-kinh-doanh

 

Giải thích ý nghĩa câu thần chú

( Vì có nhiều bạn đọc không hiểu ý nghĩa các thần chú , đề nghị tôi giải thích, nhân đây tôi sưu tầm và cống hiến quý vị. Thần chú là mật chú của chư Phật, khó có thể trình bày, có điều cho sơ suất, xin lượng thứ )

Ôm lam, ôm sĩ lâm

– Thế giới ta bà nầy rất dơ uế, muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám, hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn, chúng ta bắt buộc phải tụng chú nầy .Trì chú nầy thân, tâm, cảnh vật đều được thanh tịnh, sạch sẽ. Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan, các công đức hết thảy thành tựu.

Chú án thổ địa: nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô, độ rô, địa vĩ ta bà ha

– Khi tụng chú Đại Bi, hoặc tụng kinh ở nhà , quý vị phải nhớ là phải tụng chú nầy. Lý do là ông Địa và ông Thần Tài là hai vị thần nhỏ, khi ta tụng niệm, nhất là chú Đại Bi các chư Thiên chư Thánh mặt mày trang nghiêm , thân hình to lớn , bệ vệ, râu tóc dựng ngược…Các vị Thần nhỏ của chúng ta thấy khiếp sợ bỏ chạy…Khi hết tụng, các vị trở lại , nhưng lòng buồn (Thần còn sân ), ta sẽ bị ảnh hưởng không tốt.

Ta đọc Thân chú nầy, có nghĩa :” xin hai ông an tọa, hoan hỉ , đây là chư Thiên …”

Loading...