Phong thủy phòng ngủ - Trang 5

Có khá nhiều điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ mà bạn không thể bỏ qua

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1968 Mậu Thân

Hướng kê giường tuổi Mậu Thân – Năm sinh dương lịch: 1968 – Năm sinh âm lịch: Mậu Thân – Quẻ mệnh: Khôn Thổ –

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1970 Canh Tuất

Hướng kê giường Tuổi Canh Tuất 1970 – Năm sinh dương lịch: 1970– Năm sinh âm lịch: Canh Tuất– Quẻ mệnh: Chấn Mộc – Ngũ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1972 Nhâm Tý

Hướng kê giường tuổi Nhâm Tý 1972 Năm sinh dương lịch: 1972 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Tý – Quẻ mệnh: Khảm Thủy- Ngũ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1974 Giáp Dần

Hướng kê giường tuổi Giáp Dần 1974 – Năm sinh dương lịch: 1974 – Năm sinh âm lịch: Giáp Dần – Quẻ mệnh: Cấn Thổ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1975 Ất Mão

Hướng kê giườngTuổi 1975 Ất Mão Quẻ mệnh: Đoài Kim – Ngũ hành: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn) – Thuộc Tây Tứ Mệnh, nhà

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

Hướng kê giường người sinh năm 1977 – Năm sinh dương lịch: 1977 – Năm sinh âm lịch: Đinh Tỵ – Quẻ mệnh: Khôn Thổ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

Hướng kê giường tuổi Mậu Ngọ – Năm sinh dương lịch: 1978 – Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ – Quẻ mệnh: Tốn Mộc –

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

Hướng kê giường Tuổi Kỷ Mùi 1979 Quẻ mệnh: Chấn Mộc: – Năm sinh dương lịch: 1979 – Năm sinh âm lịch: Kỷ Mùi – Quẻ

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1981 Tân Dậu

Hướng kê giường tuổi Tân Dậu 1980 – Năm sinh dương lịch: 1981 – Năm sinh âm lịch: Tân Dậu – Quẻ mệnh: Khảm Thủy

Hướng kê giường hợp người sinh năm 1982 Nhâm Tuất

Hướng kê giường Tuổi Nhâm Tuất 1982 – Năm sinh dương lịch: 1982 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Tuất – Quẻ mệnh: Ly Hoả