Nguyên tắc của phong thủy văn phòng kỵ ngồi quay lưng ra cửa

Nguyên tắc lớn thứ nhất của phong thủy văn phòng kỵ ngồi quay lưng ra cửa

Nếu bàn làm việc đặt ở vị trí sát với cửa, tức là người ngồi quay lưng ra cửa, đây chính là điểm cơ bản cần tránh đầu tiên khi bố trí bàn làm việc trong văn phòng. Cửa ra vào là nơi tất yếu của mọi người, là cửa khí của phòng làm việc, cũng là nơi thu nạp khí, bao gồm sinh khí và hung khí. Nếu ngồi quay lưng lại cửa mà đằng sau không có chỗ dựa, đồng thời có tạp khí của người qua lại.

van-phong (1)

Nếu trong thời gian lâu như vậy, nhân viên trong văn phòng ngồi ở vị trí này sẽ luôn ở trong trạng thái căng thẳng tiềm thúc. Có lúc còn cảm thấy giống như bị khinh miệt, dẫn đến tư tường hỗn loạn, quyết sách sai lầm, không thể yên tâm mà làm tốt mọi việc, luôn cảm giác phấp phỏng, thậm chí sẽ xuất hiện các chức năng của tỳ không tốt, mỏi lưng, làm việc thỉ hay gặp tiểu nhân, điều thị phi… Những trường hợp này trong phong thủy gọi là “gió lạnh thổi lưng”.

Phương pháp hoá giải là điều chỉnh vị trí của bàn làm việc, chuyển tới vị trí không phải là ngồi quay lưng ra cửa; nhưng đối với những nhân viên của văn phòng thì không dẽ dàng điều chỉnh vị trí bàn làm việc trong phòng, bởi vì rất nhiều vị trí bàn làm việc đã được xếp đặt theo yêu cầu của công việc. Vậy thì chúng ta có thể lựa chọn một ghế ngồi có tựa đằng sau, dựa lưng như vậy không những có chỗ dựa, còn có thể ngăn chặn được sự xung kích của tạp khí.

Loading...