Kiêng kỵ việc đặt sôpha xông cửa

 Hiện tượng: Ghế sôpha chính đặt chính đối với cửa ra vào, khí trường sẽ không ổn định, dễ làm cho sinh khí tụ lại một chỗ bị lọt ra ngoài ngoài ra còn gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt.
mlf1305039923

Phương pháp hóa giải: Phương thức hóa giải triệt đê nhất chính là điều chỉnh vị trí ghế sôpha chính. Nếu trong trường hợp không thể dịch chuyển vị trí thì có thể đặt một bức binh phong để giảm bớt sinh khí lọt ra ngoài.