Kiêng kỵ trong nhà đặt hai bếp

Hiện tượng: Trong nhà nếu đặt hai bếp (bếp ga), ngoài việc ảnh hưởng đến sự đoàn kết của các thành viên trong gia đình ra, còn có thể làm phát sinh những sự việc ngoài ý muốn.

20130510164042-image002

Phương pháp hóa giải: Không có cách nào khác là nhanh chóng bỏ đi một bếp để hóa giải.