Kiêng kỵ cửa phòng ngủ đối phòng vệ sinh

Hiện tượng: cửa phòng ngủ đối diện với cửa nhà vệ sinh, uế khí trong nhà vệ sinh sẽ xông thẳng vào phòng ngủ làm ản hưởng đến sức khỏe người sống trong nhà. ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.
44283_20131004093755

Phương pháp hóa giải: Trên cửa nhà vệ sinh và cửa phòng ngủ treo tấm rèm vài dài và trên ngưỡng cửa nhà vệ sinh đặt đồng tiền Ngũ Đế để cản trở uế khí bay ra để hóa giải. Chiểu dài tấm rèm vài phải vượt quá chiều cao của bồn cầu là thích hợp. chất liệu rèm phải là chất liệu không nhìn xuyên qua được.

Loading...