Kiêng kỵ cửa chính bị tường vách chia cách

Chia sẻ ngay

Hiện tượng: Đi vào cửa lớn bị bức tường cửa một căn phòng chia cắt là có một bức tường vuông góc chính đối với cửa nhà, như vậy sẽ gây bất tiện cho việc ra vào cửa thành viên trong gia đình, có khi còn gây tổn hại đến cơ thể.

20120314-153929-1-41278129-1

Phương pháp hóa giải:

Nếu có thể thì đặt một bức bình phong trực tiếp chắn lại, đây là phương thức hóa giải triệt để nhất. Nếu không thể đặt bức bình phong thì ờ ngưỡng cửa có thể đặt một chuỗi đổng tiền Ngũ Đế hoặc ở vị trí bị cắt đến treo một chuỗi đồng tiền lục đế đẻ hóa giải. Nếu chỉ là tường trang trí thì tốt nhất nên dỡ ra để có thể hóa giải sát khí triệt để.

Loading...