Kiêng kỵ xuyến tâm sát

Hiện tượng: Dầm nhà từ trên cửa xuyên vào, bất kể là cửa ra vào. cửa phòng hay cửa nhà vệ sinh đều giống nhau đều gọi là thông tâm sát. Như vậy có thể làm cho người trong nhà thường xuyên xảy ra các triệu chứng tâm lý như tinh thần luôn căng thẳng.

c2

Phương pháp hóa giải: Có thể treo quà cầu thủy tinh trên dầm ngang, mỗi bên (trong và ngoài) treo một quả đối xứng nhau, hoặc treo hình Kỳ lân giẫm Bát Quái để hóa giải. Hoặc cũng có thể treo quả hồ lô gỗ để hóa giải sát khí.

Loading...